S kamnoseštvom sem povezan že dve desetletji. Zadnjih osem let vodim podjetje Kamena, ki se ukvarja z oblikovanjem, obdelavo in montažo naravnega kamna. Sodelujem predvsem na dveh področjih, in sicer tako z arhitektnimi biroji pri prenovi poslovnih stavb, opreme hiš in vrtov, kot tudi oblikovanjem in izdelavo unikatnih nagrobnih spomenikov iz slovenskih vrst kamna. Zadnje dve leti pa sem veliko svojega časa usmeril tudi na razvijanje novega produkta, in sicer izdelavo vrtne kuhinje. Imenoval sem je Umami, gre za prvo letno kuhinjo na svetu iz slovenskega naravnega kamna.
V dokaj zaprti-cehovski dejavnosti, kamnoseštvu, sem s strokovnim delom in z inovativnim pristopom razvil obsežno mrežo sodelavcev iz
različnih področji, tako od oblikovalcev in arhitektov, kot tudi do kiparjev. Tako mi je uspelo, da predstavljam naravni kamen kot material prihodnosti in ga približati sodobnemu načinu življenja, ki potrebuje novo, trajnostno naravnano smer. Ekološki, trajen, lokalen material, ki ga je v celoti možno reciklirati. Vsa ta znanja sem združil tudi v nov produkt, prvo vrtno kuhinjo iz slovenskega naravnega kamna pohorskega tonalita.
Ljubezen do kamna in obdelava me spremlja že vse življenje. Kot kamnosek sem izkušnje nabiral 13. let v kamnoseštvu. V tistem obdobju sem tudi dokončal srednjo gradbeno šolo v Ljubljani, smer kamnosek. Zatem naredil še mojstrski izpit in si s tem odprl pot v vedno bolj izumirajočo kamnoseško obrt.
BenoOgrin